18-Oxocortisol Synthesis in Aldosterone-Producing Adrenocortical Adenoma and Significance of KCNJ5 Mutation Status

Yuta Tezuka, Yuto Yamazaki, Masaaki Kitada, Ryo Morimoto, Masataka Kudo, Kazumasa Seiji, Kei Takase, Yoshihide Kawasaki, Koji Mitsuzuka, Akihiro Ito, Jun Nishikawa, Noriko Asai, Yasuhiro Nakamura, Celso E. Gomez-Sanchez, Sadayoshi Ito, Mari Dezawa, Hironobu Sasano, Fumitoshi Satoh

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

20 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of '18-Oxocortisol Synthesis in Aldosterone-Producing Adrenocortical Adenoma and Significance of KCNJ5 Mutation Status'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences